การคืนสินค้าและคืนเงิน

หากพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้า กรุณาเตรียมหลักฐานการชำระเงิน สำหรับยืนยันกับพนักงานของเราา

ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อพบว่าสินค้ามีปัญหา (กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับสินค้า)

  1. แจ้งปัญหาของสินค้ากับเจ้าหน้าที่และทีมงานเพื่อขอคำแนะนำ
  2. แจ้งรายละเอียดปัญหาของสินค้าโดยเลือกเมนู "การรับประกัน > แจ้งเคลมสินค้า" ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบภาพถ่ายสินค้าที่มีปัญหา
  3. หากต้องส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทตามกระบวนการรับประกันสินค้า เมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งเลขพัสดุการส่งสินค้ากลับมาที่เมนูสถานะเคลม เพื่อใช้ในการตรวจสอบ หากไม่มีการแจ้งเลขพัสดุการจัดส่งสินค้ากลับมา ทางเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากสินค้าของท่านสูญหาย หรือทางเราไม่ได้รับสินค้าที่ท่านส่งกลับมา
  4. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเคลมสินค้าได้ที่เมนู "การรับประกัน > ติดตามงานเคลม"
  5. ระยะเวลาดำเนินการเคลมสินค้า
    • ในกรณีสินค้าที่อยู่ในระยะรับประกันเปลี่ยนคืน 14 วันใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7 วันทำการ
    • ในกรณีสินค้าที่เกินระยะเวลารับประกัน 14 วันไปแล้ว เป็นการเคลมซ่อมสินค้า ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 15-30 วันทำการ

วิธีส่งคืนสินค้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center โทร : 02-666-1555

ในวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือที่ cs@sbdesignsquare.com, Line@ : @sbcustomerservice